Solenergi

Bli din egen elproducent!

Tlab satsar på förnyelsebar energi och vi ser en ökad efterfrågan på solenergilösningar från våra kunder. Som en del av Soltechkoncernen kan vi nu växa ytterligare inom området och erbjuda solenergianläggningar för både stora och små projekt. Vi hjälper till med installation av solpaneler på fastigheter och bygger solcellsparker.

 

Nya intäktsmöjligheter med stödtjänster

Ett helt nytt användningsområde har utvecklats för sol och batteri. Vi erbjuder nu stödtjänster som ger din solcells- och batterianläggning nya intäktsmöjligheter. Med ett batteri anslutet till vår samarbetspartner CheckWatts* virtuella kraftverk får du betalt för att hjälpa till att balansera upp vårt gemensamma centrala elnät. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och ger support till Svenska Kraftnät*.

Du får betalt och bidrar till ett mer balanserat elnät samtidigt som du gör en god investering och medverkar till en hållbar framtid.

  • God investering med hög avkastning
  • Få betalt för att låna ut ditt batteri – oavsett om det används eller inte
  • Bidra till den gröna omställningen

Kom i gång nu vi hjälper dig med installation och driftsättning av batteri och stödtjänst med CheckWatt.

 

 

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet. CheckWatt har utvecklat en tjänst som möjliggör sammanlänkning av batterier över hela landet kopplade mot Svenska Kraftnät. Därigenom kan hushåll få betalt och samtidigt bidra till elnätets stabilitet.

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skickas energirika fotoner, i solcellerna omvandlas denna energi till elektrisk ström som sen via en växelriktare gör strömmen användbar. Solpaneler går att sätta på tak, fasader eller på marken på större och mindre anläggningar och är oftast en väldigt lönsam investering som kräver lite underhåll.

Fördelarna är många! 

  • Minskade elkostnader
  • Lönsam investering
  • Överskottselen går att sälja
  • Miljövänligt alternativ
  • Grönt avdrag som stöd vid installation för privatpersoner

Vanliga frågor och svar

Vilken typ av solcell ska jag välja?
Beroende på fastighetens förutsättningar hjälper vi dig ta reda på vilken solcellsanläggning som passar bäst. Solceller går att ha på marken, i fasader eller på tak på mindre och större anläggningar.
Är det lönsamt med solceller?
Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar du, men sedan har du i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Solceller kan även höja värdet på din fastighet.
Fungerar solceller i Sverige?
Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is. Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Även Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.
Hur lång tid tar det att installera solceller?
Det tar vanligtvis en vecka att installera solceller beroende på hur stor anläggningen är.
Passar mitt tak för solceller?
Utifrån faktorer som geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.
Hur underhåller jag solceller?
Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn. Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.

Redo att skaffa solceller?

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. Våra solceller finns i flera varianter och lösningar för att passa just dina behov.

Kontakta oss