Våra tjänster

Vi har sedan lång tid tillbaka utfört arbeten inom elteknik och solenergi. Samhällets elkonsumtion förväntas fyrdubblas bara inom några år vilket gör att vår erfarenhet och kompetens inom områdena är efterfrågad i samhällets stora energiutmaning. Våra medarbetare har lång erfarenhet av branschen och vi tar oss an större och mindre uppdrag och skapar skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders behov.

Elinstallation är mer än bara en strömbrytare och en lampa. Datauttag, nätverk, larm, belysnings- och markisstyrningar m.m. är några av våra tjänster. Vi presenterar och hittar lösningar efter dina behov och önskemål.

Vi satsar på förnyelsebar energi och erbjuder lösningar inom solceller som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning för den gröna omställningen.