Elinstallation, service och underhåll

Vi utför installationer, reparationer och underhåll av elektriska anläggningar för såväl industrin som stora och små fastighetsägare, vid både ny- och ombyggnationer, med ett ständigt fokus på kvalitet i allt vi gör.

Trygga och säkra helhetslösningar

Elinstallationer har varit grunden i Tlabs verksamhet sedan starten. Vi är en helhetsleverantör inom elteknik och hjälper till med allt ifrån projektledning, installation och programmering till dokumentation av anläggning efter idrifttagande. Vi tar oss an större och mindre uppdrag inom bland annat el, tele och data. Vi utför belysningsbyten och energieffektivisering i samband med såväl ombyggnationer som nybyggnationer. Våra kunder är allt från privatpersoner och företag till offentliga sektorn.

Vår långa erfarenhet gör att du kan lita på att du får en genomtänkt, effektiv och framtidssäker helhetslösning. Om du vill kan vi också ta ett proaktivt ansvar för förebyggande service och underhåll för att minimera risken för driftstörningar.

Vi erbjuder tjänster inom elteknik - som är med dig in i framtiden!

Serviceavtal
Service och underhåll är en lönsam investering. Den bästa försäkringen mot oplanerade driftstopp är ett välplanerat underhåll. Tillsammans med dig går vi igenom behoven och syr ihop ett serviceavtal som passar dina behov perfekt.
Kartläggning och energianalys
En energianalys är en djupgående analys av din energianvändning. En energianalys ger svar på hur mycket energi som används och tillförs, och visar hur den är fördelad och redovisar de totala energikostnaderna.
Kraftförsörjning
Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter, allt från privatbostäder till större kontorskomplex.
Nätverksinstallationer
Vi utför installationer av interna datanät för fastigheter och kontor och erbjuder även färdiga nätverkslösningar.
Elbesiktning
När du ska investera i en ny villa eller fastighet är det väldigt viktigt att kontrollera elinstallationen. En fastighet som har några år på nacken kan ha elinstallationer som är föråldrade vilket kan medföra risk för brand eller andra olyckor.
Smarta Hem
Vi installerar och programmerar funktioner för smarta hem och mer energieffektiva fastigheter.
Belysning
Vi anpassar installationer med hjälp av ljusberäkningar och utför även installationer på befintliga anläggningar.

IMD-system

IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Systemet mäter och debiterar förbrukningen av varmvatten, el och värme på lägenhetsnivå. I Sverige ingår vanligen värme och varmvatten i hyran, men allt fler fastighetsägare väljer att installera IMD-system på grund av de många fördelarna det innebär för såväl energibudgeten och miljön.

Läs mer om IMD-system här

IN Elkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig att kontinuerligt se till att fastighetens starkströmsanläggning inklusive lägenheter är säkra. Du kan enkelt leva upp till ditt ansvar genom att teckna ett serviceavtal med IN Elkontroll. Avtalet går ut på att vi systematiskt ser över anläggningen så att den är säker.