Tekniska Lösningar ( TLAB ) utför installationer inom El, tele, data , A/V. Företaget är baserat i Danderyd utanför Stockholm men vi har hela Sverige som arbetsplats.

Som medlem i installationsföretagen har vi förbundit oss att följa regler och avtal gällande löner och arbetsmiljö för våra anställda , dessutom har installationsföretagen tagit fram ett ISO certifierat kvalitets och miljöledningssystem ( eio-Q ) för elinstallatörer som vi följer.

TLAB har tillsammans med sina medarbetare en gedigen erfarenhet inom elbranschen
sedan mitten på 80-talet. Den nuvarande konstellationen bildades 2006.

TLAB strävar efter att alltid ligga i framkant inom de områden vi arbetar med.

För er säkerhet har vi har självklart en entreprenadförsäkring.