IN Elkontroll

Serviceavtal för din elanläggning

Händer det att din huvudsäkring går och det alltid är samma säkring, har du rätt huvudsäkring, eller har du en elapparat i din anläggning som du misstänker drar mycket energi och eventuellt borde bytas ut?

Det finns många fastigheter som är uppsäkrade med för hög huvudsäkring helt i onödan. Som kund får du betala för den huvudsäkring som du har i din fastighet. Genom att mäta hur din anläggning används och hur belastningen mellan de tre huvudsäkringarna är under ett par dygn kan man med relativt enkla medel lägga om laster i anläggningen så att säkringarna belastas jämnt och snedbelastningar på elnätet elimineras. Risken för att huvudsäkringen ska lösa ut minimeras och i många fall kommer en mindre huvudsäkring kunna användas, abonnemanget blir billigare.

Vem är ansvarig för elanläggningen i din fastighet/företag? Måste min anläggning besiktas och om, hur ofta?
Fastighetsägaren är ansvarig att kontinuerligt se till att fastighetens starkströmsanläggning inklusive lägenheter är säker.

Som fastighetsägare kan du enkelt leva upp till ditt ansvar genom att teckna ett serviceavtal med oss, IN Elkontroll. Avtalet går ut på att vi systematiskt ser över anläggningen så att den är säker.

Lagar, föreskrifter och standarder uppfylls av IN Elkontroll.

Några av fördelarna med ett serviceavtal för din elanläggning:

  • Du får hjälp med rutinen som är tvingande enligt ELSÄK-FS 2022:3
  • Minimerar stillestånd i verksamheten
  • Tryggar och säkrar driften
  • Ger lägre totalkostnad
  • Skapar ordning och reda
  • Du får en modern och säker elanläggning

Vi hjälper dig med besiktning, åtgärdsplan, serviceavtal samt åtgärdar vid behov de fel och brister som upptäcks.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din elanläggning.