Service och underhåll

Service och underhåll - en lönsam investering

Få faktorer är mer kostsamma och irriterande än oplanerade driftstopp, oavsett om det gäller en värmepanna eller ett fläktsystem i ett bostadshus eller en automatiserad produktionslinje i en fabrik. Det kostar inte bara i form av arbetstid och material, utan får också konsekvenser för dina intäkter och ditt renommé.

Den bästa försäkringen mot sådana händelser är ett välplanerat underhåll. Tillsammans med dig går vi igenom behoven och syr ihop ett serviceavtal som passar dina behov. Våra tekniker ser sedan till att alla system samverkar optimalt. Till exempel kan vi med hjälp av termofotografering lokalisera fel utan att stoppa driften – en kostnadseffektiv teknik med hög träffsäkerhet. Vår stora bredd där erfarna fälttekniker backas upp av kraftfulla specialistresurser på hemmaplan gör att vi klarar alla utmaningar!