Synoptik

Vårt uppdrag på Synoptik innefattar:

Nyinstallation eller renovering av butiker med belysning, kraft, data,

Vi har hittills installerat 18 butiker över hela landet.