Hur fungerar solceller?
Solen skickar ut ljus i form av energirika fotoner. I solcellerna omvandlas denna energi till elektrisk ström som likström (DC). Denna ström omvandlas till växelström (AC) av en växelriktare för att vi ska kunna använda strömmen i hemmet. Så länge du själv har en elkonsumtion, går din solcellsproducerade el in i ditt hus för förbrukning. Men om du producerar mer el än du för tillfället använder, matas denna ström ut på elnätet. Du får betalt för den ström du skickar ut på elnätet. Hur mycket beror på vem som är din elleverantör. Produktionen är som högst mellan mars och oktober. Elproduktionen är helt tyst och kräver väldigt lite underhåll.